VI HJÆLPER JER TIL
EN BEDRE PERFORMANCE

VISUALISERING OG INDSIGT I FORRETNINGSKRITISKE DATA

NemAnalyse hjælper forandringsvillige virksomheder til en bedre performance og sætter dem i stand til at træffe beslutninger på et mere sikkert grundlag. Vi leverer visualisering og indsigt i forretningskritiske data med fokus på lederes personlige og ledelsesmæssige kompetencer, medarbejderes arbejdsglæde og engagement såvel som kunders tilfredshed og loyalitet.

Vi arbejder 100 % forskningsorienteret og anvender avancerede internationalt anerkendte metoder, der gør det muligt at dykke i dybden, og gør det let at beslutte og prioritere indsatser.

Vi vil kendes på det tilpassede analysedesign, evnen til at tænke i nye baner, den høje kvalitet samt den handlingsorienterede afrapportering.

MEDARBEJDERMÅLING

Sammenhængen mellem arbejdsglæde og virksomhedens resultat er veldokumenteret. Så ved at identificere de områder der bør rettes et særligt fokus på, skaber vores arbejdsglædemåling et solidt afsæt for, at Jeres medarbejdere får større arbejdsglæde, engagement og troskab, og I som virksomhed får forbedret bundlinjen.

LEDERMÅLING

Formålet med en 360⁰ lederevaluering er ikke at skabe en karakterbog over virksomhedens ledere men at informere, motivere og engagere lederen til at styrke egen udvikling og jobperformance og dermed skabe en positiv bevægelse i organisationen imod bedre ledelse. Dygtige ledere med faglige og personlige kompetencer skaber mere engagerede medarbejdere, så med vores 360 graders lederevaluering synliggøres den enkelte leders forbedringspotentiale, og gør det nemt at fastlægge en udviklingsplan for den enkelte leder.

KUNDEMÅLING

En stærk kunderelation er helt altafgørende for at skabe en overlevelsesdygtig virksomhed. De bedste virksomheder indenfor hver deres respektive branche har som oftest en høj andel af kunder, der kommer igen, og som anbefaler virksomheden til andre. Så ved at foretage en tilbundsgående analyse af Jeres kunders tilfredshed og loyalitet viser vi Jer vejen til loyale kunder og en sundere virksomhed.

UDPLUK AF KUNDEREFERENCER

 • Vi har fået udført en meget professionel Arbejdsglædeundersøgelse med gode og brugbare konklusioner. Undersøgelsen er udført på samme tid i vores 12 datterselskaber, og det er forløbet meget smidigt og fleksibelt. Rapporterne, som er visuelt let at anvende og give feedback på i alle kulturer, danner grundlag for det fremtidige fokus lokalt set og samlet set i hele virksomheden. Vi takker for et yderst flot stykke arbejde, og vender meget gerne tilbage.

  Helle Thorsen, HR ManagerA-TEX A/S
 • Et godt og professionelt stykke arbejde. Rapporten som vi modtog kommer til at danne grundlag for træning med vores personale. En god øjenåbning for hvad der kan gøres endnu bedre. Vi takker for samarbejdet i første omgang, og vil kraftigt overveje en opfølgning på et senere tidspunkt.

  Thomas Olesen, MarkedschefSinnerup ApS
 • Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet. Igennem hele forløbet oplevede vi en professionel og kompetent rådgivning. Udover identificeringen af en række indsatsområder fik vi en værdifuld indsigt i de forskellige forretningers performanceniveauer. Vi kan således kun medgive vores absolut bedste anbefalinger.

  Henning Christensen, EjerDesigna A/S
 • Der blev gennemført en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse for NYT SYN, der er fantastisk gennemarbejdet og med en lang række meget præcise konklusioner, som vi kan bruge i vores konstante arbejde med at vedblive at være Danmarks bedste optikerkæde. Rapporten er meget omfattende og giver svar ned til mindste detalje.

  Torben Lorentsen, SparringspartnerNYT SYN Danmark A/S
 • I forbindelse med opførelse af nyt bilhus for Bjarne Nielsen A/S, har NemAnalyse demonstreret stor indsigt i at fortolke og omsætte komplekse problemstillinger til en brugbar og enkel analyse af forbrugeradfærd. Samarbejdet, som vi gerne gentager, har været en fornøjelse.

  Finn Balle, BygherrerådgiverFinn Balle ApS
 • Der blev leveret en professionel undersøgelse, der bidrog til det fundament, vi havde brug for i forbindelse med opførelsen af et nytænkt og moderne bilhus. Afrapporteringen og den grundige kvalitetssikring sikrede os det fulde udbytte af undersøgelsen.

  Mikkel Jensen, IT- og marketingchefBjarne Nielsen A/S
 • Vi har til vores store tilfredshed haft Nemanalyse til at gennemføre en Arbejdsglæde-analyse blandt vores medarbejdere. Undersøgelsen blev i tæt samarbejde med os skræddersyet til vores virksomhed, men Nemanalyse stod for alle dele af processen. Analysens resultater og meget klare og handlingsorienterede konklusioner blev dels fremlagt for direktionen men også præsenteret i en meget informativ rapport. Hermed vores klareste anbefaling.

  Per Overgaard, ØkonomichefGive Elementfabrik A/S
 • Vi har brugt NemAnalyse i forbindelse med en større undersøgelse af kulturen blandt vore studerende. Det har været et godt og professionelt stykke arbejde, og vi har oplevet NemAnalyse som en kompetent og fleksibel samarbejdspartner. Vi tøver ikke med at anbefale NemAnalyse til andre.

  Knud Erik Rasmussen, UdviklingschefErhvervsakademi MidtVest
 • Brøchner Hotels har de seneste år benyttet NemAnalyse som samarbejdspartner i forbindelse med måling af medarbejdertilfredshed hos Brøchner Hotels. NemAnalyse leverer en meget kompetent, gennemarbejdet og individuel analyse, hvor det tydeligt fremgår, at de har sat sig ind i virksomhedens behov, ønsker og målsætning. Samtidig leverer NemAnalyse en præsentation og et slutprodukt, som er letforståeligt og overskueligt, samt nem at arbejde videre med efterfølgende i hverdagen. Vi har været meget glade for samarbejdet, og jeg vil til enhver tid anbefale dem som samarbejdspartner.

  Lene Larsen, Director of People DevelopmentBrøchner Hotels A/S